Modernizacja serwisu fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Wstecz Następny

Dostosowanie do obowiązujących trendów serwisu informacyjnego organizacji pożytku publicznego.

  • Klient
    Fundacja Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
  • Projekt
    serwis www
  • Zakres prac
    pomysł, projekt skórki do WordPressa

Zadanie


Zmodernizowanie serwisu www pod kątem sposobu wyświetlania treści na różnych użądzeniach, ze szczególnym naciskiem na zasadę "mobile first" oraz poprawę tzw. "user expirience".

Analiza


Poprzednia wersja strony Fundacji Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu swoją świetność miała już za sobą. Należało generalnie przeprojektować każdy element serwisu, tak aby odpowiadał wymaganiom współczesności.

Pomysł


Musieliśmy wymyślić jak uczynić używanie serwisu wygodniejszym. Postanowiliśmy zrobić to poprzez uproszczenie nawigacji, uporządkowanie kolorystyki, zmianę typografii oraz rozmieszczenia elementów serwisu ze szczególnym uwzględnieniem responsywności wyświetlania treści.

paleta kolorów pihrb.org

Tożsamość marki


Aby wyjść naprzeciw wizji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, który jest apolityczną i niezależną fundacją non-profit, działającą na rzecz zwiększenia stopnia poszanowania praw człowieka i stosowania zasad zrównoważonego rozwoju, w kontekście odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, poprzez oddziaływanie na codzienną praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, wykorzystaliśmy wytyczne dotyczące marki, aby wymyślić koncepcję, która odzwierciedla ideę Fundacji.

Skontaktuj się ze mną

© All Rights Reserved. studio-ArtDeco.pl